ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האומות המאוחדות

גרסה פשוטה
הגרסה הפשוטה של 30 הסעיפים של ההצהרה על זכויות האדם נוצרה במיוחד עבור אנשים צעירים.

1. כולנו נולדנו חופשיים ושווים. כולנו נולדנו חופשיים. לכולנו יש מחשבות ורעיונות משלנו. לכולנו צריכים להתייחס באותה הדרך.

2. אל תפלה. הזכויות האלה שייכות לכולם, ולא משנה איזה הבדלים יש בינינו.

3. הזכות לחיים.לכל אחד יש את הזכות לחיים ולחיות בחופש ובצורה בטוחה.

4. לא לעבדות. אין לאף אחד זכות להפוך אותנו לעבדים. אנחנו לא יכולים להפוך אף אחד לעבד שלנו. 

5. לא לעינויים. לאף אחד אין זכות להכאיב לנו או לענות אותנו. 

6. יש לך זכויות בכל מקום שאליו תלך. אני בן אדם בדיוק כמוך!

7. כולנו שווים בפני החוק. החוק חל על כולם בצורה זהה. על החוק להתייחס לכולנו באופן הוגן. 

8. זכויות האדם שלך מוגנות בחוק. כולנו יכולים לבקש מהחוק לעזור לנו כאשר לא מתייחסים אלינו בצורה הוגנת.

9. אין לעצור אדם שלא בצדק. לאף אחד אין זכות לשים אותנו בכלא ללא סיבה מוצדקת ולהחזיק אותנו שם, או לשלוח אותנו מהמדינה שלנו.

10. הזכות למשפט. אם אנחנו עומדים בפני בית משפט, זה צריך להיות בפומבי. האנשים ששופטים אותנו לא צריכים להרשות לאף אחד להגיד להם מה לעשות. 

11. אנחנו תמיד חפים מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתנו. אף אחד לא יואשם בכך שעשה משהו עד שזה יוכח. כאשר אנשים אומרים שעשינו משהו רע, יש לנו את הזכות להראות שזאת לא האמת. 

12. הזכות לפרטיות. אף אחד לא צריך לנסות להזיק לשמנו הטוב. לאף אחד אין זכות לבוא לבית שלנו, לפתוח את המכתבים שלנו, או להטריד אותנו או את המשפחה שלנו ללא סיבה מוצדקת. 

13. חופש התנועה. לכולנו יש זכות ללכת לאן שאנחנו רוצים במדינה שלנו ולנוע לפי רצוננו.

14. הזכות לחפש אחר מקום בטוח לחיות בו. אם אנחנו מפוחדים בגלל יחס רע במדינה שלנו, לכולנו יש את הזכות לברוח למדינה אחרת כדי להיות בטוחים.

15. הזכות ללאום. לכולנו יש זכות להיות שייכים למדינה.