הזכות לחיים

זכות אדם מספר 3

הזכות לחיים

לכל אדם יש את הזכות לחיים, לחירות ולביטחון אישי.