לא לעינויים

זכות אדם מספר 5

אסור לענות

לא יהיה אדם נתון לעינויים או ליחס או לעונש אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים.