תוכנית לימודים לזכויות האדם

מורים ביותר מ-100 מדינות מיישמים את תוכנית הלימודים של 'נוער למען זכויות האדם' ומלמדים ילדים מכל הגילאים את זכויותיהם הבסיסיות.

ב-1948 האו"ם קרא לכל המדינות החברות בו לפרסם את 'ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם' ו"לגרום להפצתה, להצגתה, לקריאתה ולהסברתה בעיקר בבתי-הספר ובמוסדות חינוך אחרים, ללא הבדלה שמבוססת על המעמד הפוליטי של מדינות או שטחים".

יצירת עולם שבו זכויות האדם ידועות ומוגנות מתחילה עם תוכניות לימוד יעילות שמשתרעות מעבר לכל הגבולות התרבותיים והגיאוגרפיים.

'נוער למען זכויות האדם הבינלאומי' הוא מקור לעזרה בנושא זכויות האדם עבור אנשי חינוך ביותר מ-100 מדינות. מורים, פרופסורים ומנהיגים לאומיים יכולים לסמוך על 'נוער למען זכויות האדם הבינלאומי' שיספק תוכנית לימוד מבוססת בנושא זכויות האדם שמותאמת לחלוטין למטרות שלהם לטובת הפיתוח התרבותי, הכלכלי והחברתי של האזורים שלהם.

החינוך למען זכויות האדם צריך להיות מרכיב יסודי ומרכזי של תוכנית הלימודים של כל בית-ספר ומוסד להשכלה גבוהה.

על-ידי ניצול המשאבים של 'נוער למען זכויות האדם הבינלאומי', אנשי חינוך יכולים לכלול באופן מהיר ופשוט את נושא זכויות האדם בתוכנית הלימודים.

התוצאות, גם בין כותלי כיתות הלימוד וגם מעבר להם, הן שנוער לומד על הנושא ורוכש הבנה יותר טובה אודות זכויות האדם שלהם ועל אחריותם.