חופש התנועה

זכות אדם מספר 13

חופש

1. כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך הגבולות של כל מדינה.

2. כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו ולחזור אל ארצו.