ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האומות המאוחדות

הקדמה

האו”ם נוסד ב-1945, זמן קצר לאחר סיום מלחמת-העולם השנייה.

מטרתו המוצהרת של האו"ם היא להביא שלום לכל אומות העולם. אחרי מלחמת העולם השנייה, וועדה של אנשים בראשותה של אלינור רוזבלט, אשתו של פרנקלין ד. רוזבלט נשיא ארה"ב, כתבה מסמך מיוחד ש"מצהיר" על הזכויות המגיעות לכל אדם בעולם -– הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. היום יש 192 מדינות חברות באו"ם, כולן חתמו בהסכמה על הכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם.

היכן מתחילות הזכויות הבינלאומיות?

"במקומות קטנים, קרובים לבית – כה קרובים וכה קטנים עד כי אין הם מופיעים על מפות העולם. עדיין הן עולמו של האדם היחיד; השכונה בה הוא מתגורר; בית-הספר או הקולג' אליהם הוא הולך; המפעל, החווה או המשרד בהם הוא עובד. אלו המקומות שבהם כל איש, אישה וילד מחפשים שוויון בצדק, שוויון הזדמנויות, מעמד שווה ללא הפליה. אם לזכויות האלה אין משמעות שם, אז תהיה להן משמעות מעטה בכל מקום אחר. ללא פעילות אזרחית המכוונת לקיים אותן קרוב לבית, כל ציפיה להתקדמות בעולם הרחב תהיה לשווא".

– אלינור רוזוולט, אשתו של נשיא ארה"ב פרנקלין ד. רוזוולט, ויושבת הראש של ועדת האו"ם שכתבה את ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם ב-1948.

קרא את ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האו"ם בטקסט פשוט. >>

קרא את הטקסט המלאשל ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האו"ם >>