ביטוח לאומי

זכות אדם מספר 22

ביטוח לאומי

לכל אדם, כחלק מהחברה, יש את הזכות לביטחון סוציאלי, באמצעות מאמצים לאומיים ובינלאומיים ובהתאמה לארגון והמשאבים של כל מדינה וזכאי למימוש הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות שאינן ניתנות להפרה למען כבודו ולמען התפתחותו האישית.