יש לך זכויות בכל מקום אליו תלך

זכות אדם מספר 6

יש לך זכויות בכל מקום אליו תלך

כל אדם זכאי להיות מוכר בכל מקום כאישיות בפני החוק.