הזכות לאזרחות.

זכות אדם מספר 15

זכות ללאום

1. כל אדם זכאי לאזרחות.

2. לא תישלל מאדם אזרחותו באופן שרירותי וגם לא זכותו להחליף את אזרחותו.