זכויות האדם שלך מוגנות על פי חוק

זכות אדם מספר 8

זכויות האדם שלך מוגנות על פי חוק

כל אחד זכאי לסעד יעיל מטעם בתי-הדין הלאומיים המוסמכים לגבי מעשים המפרים את זכויות היסוד שניתנו לו על-ידי החוקה או על-ידי חוק.