הזכות לשחק

זכות אדם מספר 24

הזכות לשחק

כל אדם זכאי למנוחה ולפנאי, ובכלל זה הגבלת שעות העבודה במידה המתקבלת על הדעת וחופשה בשכר בזמן החגים.