הזכות להתכנסות ציבורית

זכות אדם מספר 20

הזכות להתכנסות ציבורית

1. לכל אחד יש את הזכות ואת החופש להתכנסות ולהתאספות בדרכי שלום.

2. לא יכפו על אדם השתייכות לאגודה.