מזון ומחסה לכולם

זכות אדם מספר 25

מזון ומחסה לכולם

1. כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כנדרש והזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, נכות, התאלמנות, זקנה או מחסור באמצעי מחיה אחרים בנסיבות שאינן תלויות בו.

2. אימהות וילדים זכאים לטיפול מיוחד ולסיוע. כל הילדים, בין שנולדו בתוך נישואין או מחוץ לנישואין, ייהנו במידה שווה מהגנה סוציאלית.