תחרויות יצירתיות

בעבודות האומנות הזוכות ניתן לראות את העובדה שזכויות האדם מאחדות אנשים מכל התרבויות.
'נוער למען זכויות האדם' הבינלאומי החל את התנועה העולמית עם תחרות חיבורים. התגובה לקריאה לכתוב חיבורים המתארים את זכויות האדם, התפשטה והתקבלה בהתלהבות ומשכה תשומת לב לארגון שלנו, כשהמטרה היא עולם של שיתוף פעולה ושלום באמצעות חינוך לזכויות האדם.

תחרויות מקומיות, איזוריות או בינלאומיות הן פעילויות רבות עצמה לגרום לצעירים להיות מעורבים וללמוד על זכויות האדם.

הדפים הבאים מפרטים את הצעדים לעריכה או להשתתפות בשלושה סוגים שונים של תחרויות: