לא לעבדות

זכות אדם מספר 4

לא לעבדות

לא יהיה אדם עבד או משועבד; עבדות וסחר עבדים ייאסרו בכל צורותיהם".