כולנו שווים בפני החוק

זכות אדם מספר 7

כולנו שווים בפני החוק

כולם שווים בפני החוק וזכאים ללא אפליה, להגנה שווה של החוק. כולם זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפירה את ההכרזה הזאת ומפני כל הסתה לאפליה כזו.