אין לעצור אדם שלא בצדק

זכות אדם מספר 9

איסור על מעצר שרירותי

אף אדם לא יהיה מטרה למאסר מעצר או הגלייה שרירותית.