פגיעה בזכויות האדם

"כולנו נולדנו חופשיים ושווים". –סעיף 1, ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם
'נוער למען זכויות האדם הבינלאומי' טוען שילדים שלא יודעים את הזכויות שלהם הם פגיעים ומהווים טרף קל עבור אנשים בעלי כוונות זדון. סטטיסטיקות של אובדן כבוד וחיים עקב התעללויות בילדים, אלימות של כנופיות, העסקת ילדים וילדים שמועסקים כחיילים, הן גבוהות באופן מזעזע.

להלן הסטטיסטיקות הנוכחיות בחמישה תחומים מרכזיים של התעללות בתחום זכויות האדם:

התעללות בילדים – 40 מיליון ילדים מתחת לגיל 15 סובלים מהתעללות והזנחה. (קרן הילדים של האומות המאוחדות, 2008)

אלימות של כנופיות – 100 אחוז מהערים עם אוכלוסיות של 250,000 איש ומעלה, מדווחות על פעילות של כנופיות. (מחלקת המשפטים של ארה"ב)

העסקת ילדים – 246 מיליון ילדים, אחד מכל שישה ילדים בגילאים 5 עד 17, מעורבים בהעסקת ילדים. (ארגון העבודה הבינלאומי, 2002)

ילדים שמועסקים כחיילים – יוניסף מעריכה שלמעלה מ-300,000 ילדים מתחת לגיל 18 מנוצלים כיום בלמעלה מ-30 קונפליקטים צבאיים ברחבי העולם.

בעוד שרוב הילדים המועסקים כחיילים הם בין הגילאים 15 עד 18, חלקם הם צעירים עד כדי גיל 7 או 8. (מחלקת המדינה של ארה"ב, 2005)

סחר בבני אדם – ההערכה היא ש-27 מיליון אנשים ברחבי העולם משועבדים כיום.

מדי שנה, סוחרים ב-600,000 עד 800,000 אנשים בגבולות בינלאומיים. (דו"ח סחר בבני אדם של מחלקת המדינה של ארה"ב, 2006)

פרטים נוספים על סחר בבני אדם >>