אל תפלה

זכות אדם מספר 2

אל תפלהכל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנקבעו בהצהרה זו ללא אפליה מטעמי: גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או דעה בנושאים אחרים, שמקורם במוצא לאומי או חברתי, קניין, לידה או מעמד אחר. יתרה מזו, לא יופלה אדם על בסיס מעמדה המדיני, סמכותה או על פי מעמדה הבינלאומי של המדינה או הארץ שאליה הוא שייך. בין שהארץ היא עצמאית, ובין שהיא נתונה לנאמנות, בין שהיא נטולת שלטון עצמי ובין שריבונותה מוגבלת.