זכויות יוצרים

זכות אדם מספר 27

זכויות יוצרים

1. לכל אדם יש את הזכות להשתתף בחופשיות בחיים התרבותיים של הקהילה, ליהנות מהאמנויות ולקחת חלק בהתקדמות המדע וביתרונותיו.

2. לכל אדם יש את הזכות להגנת האינטרסים החומריים והמוסריים של פרי עבודתו המדעית, ספרותית או יצירה אמנותית אחרת שהוא היוצר שלה.