הזכות לחפש אחר מקום בטוח לחיות בו

זכות אדם מספר 14

הזכות לבקש לחיות במקום בטוח

1. כל אדם זכאי לבקש ולקבל בארצות אחרות מקלט מרדיפות.

2. אין להסתמך על זכות זו במקרה של האשמה פלילית שמקורה האמיתי במעשי פשע לא מדיניים או במעשים שהם בניגוד למטרותיהן ולעקרונותיהן של האומות המאוחדות.